Venue

Congress Hotel Družba**** is situated in the Demänovská Valley, the most beautiful valley of the Low Tatras. They constitute a vast mountain system with a main ridge that stretches for 82 km from east to west. The highest peaks exceed an altitude of 2 000 m above sea level.

Kongres Hotel Družba**** sa nachádza v Demänovskej doline, najkrajšej doline Nízkych Tatier. Predstavuje rozsiahly horský systém s hlavným hrebeňom, ktorý sa od východu na západ tiahne v dĺžke 82 km. Najvyššie vrcholy presahujú nadmorskú výšku 2 000 m. 

Accommodation price list (prices per room / 1 night) / Cenník ubytovania (cena za izbu / 1 noc)

Accommodation is possible to book only by using the Registration Form (NOT in the hotel). / Ubytovanie je možné si zarezervovať len prostredníctvom registračného formulára (NIE v hoteli).

Note: All double rooms can be used to accommodate only one person (as a single room). 

Pozn.: Všetky dvojlôžkové izby je možné využiť aj na ubytovanie len jednej osoby (ako jednolôžkovú izbu).

Single room / Jednolôžková izba            No vacancy / Obsadené ECONOMY 51,00 €
Double room / Dvojlôžková izba COMFORT 85,00 €
Double room / Dvojlôžková izba COMFORT plus 96,00 €
Double room / Dvojlôžková izba ECONOMY 68,00 €
Double room / Dvojlôžková izba ECONOMY plus 74,00 €
Double room / Dvojlôžková izba SUPERIOR 115,00 €
Tripple room / Trojlôžková izba ECONOMY 102,00 €
Family room / Rodinná izba *   138,00 €
Family room / Rodinná izba ** Plus 170,00 €
Appartment with 2 bedrooms / 2 spálne *** LUX 230,00 €
Appartment with 1 bedroom / 1 spálňa **** LUX 115,00 €
Extra bed / prístelka   23,00 €

* price when occcupied by 2 persons (max. 3 persons) / cena pri 2 osobách (max. 3 osoby)

** price when occcupied by 2 persons (max. 4 persons) / cena pri 2 osobách (max. 4 osoby)

*** price when occcupied by 4 persons / cena pri 4 osobách

**** price when occcupied by 2 persons / cena pri 2 osobách

The congress accommodation prices set by the hotel. / Ceny kongresového ubytovania sú stanovené hotelom. 

 

The prices include / Ceny zahŕňajú:

Breakfast / Raňajky

WiFi connection / WiFi pripojenie

Parking / Parkovanie

 

Local tax is not included in the price of accommodation and its amount is 1 EUR / person / day.

Miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania a jeho výška je 1 EUR / osobu / deň.