ABSTRACTS 31. 3. 2020

The Scientific Com­mittee invites you to participate actively in this congress. We look forward to receiving abstracts online – for consideration and inclusion in the scientific programme. All abstracts will be reviewed by members of the Scientific Com­mittee. All accepted abstracts will be published in electronic way.

Vedecký výbor vás pozýva k odbornej účasti na tomto kongrese. Tešíme sa na vaše elektronicky zaslané abstrakty – na posúdenie a zaradenie do odborného programu. Všetky abstrakty posúdia členovia vedeckého výboru. Všetky prijaté abstrakty budú publikované v elektronickej forme. 

 

The deadline for abstract submission is March 31st, 2020.

Termín na zaslanie abstraktov je 31. marec 2020. 

Contact person / Kontaktná osoba
ABSTRACT / ABSTRAKT

Title, Name, Last Name / Titul, meno, priezvisko

Title, Name, Last Name / Titul, meno, priezvisko

Maximum file size is 2 MB. Allowed files: doc, docx, pdf, rtf. Font Times New Roman 11. / Maximálna veľkosť súboru 2 MB. Povolené súbory: doc, docx, pdf, rtf. Písmo Times New Roman 11.